Meridian massage

2022-06-12

Meridian massage er en gammel kinesisk behandlingsform, der bygger på akupunkturens grundprincipper, hvilket er læren om meridianerne som også betegnes som kroppens energibaner. På disse energibaner findes der nogle særlige punkter (akupunkturpunkter) der med tryk (akupressur) og massage kan skabe balance mellem Yin og Yang.
Er der ubalancer mellem de to kan energien (Qi´en) ikke flyde frit, og man bliver enten syg eller skadet.

Det er ifølge kinesisk medicin afgørende at vores krop, sind og sjæl er i balance.

De energibaner jeg arbejder med ligger lige under huden.
De mere dybtliggende eller dem som kaldes ekstrameridianerne kontrolleres/styres at punkter på de klassiske overfladiske meridianer.

Der findes flere måder at give meridian massage på. Det kan være tommelfinger tryk som man oplever i akupressur eller som i japansk Shiatsu.
Meridianer kendes både Thailandsk og i indisk medicin, her bliver meridianerne bare kaldt for sen kanaler og Prana kanaler.
I disse lande praktiseres også "meridian massage".

Her i vesten er flere og flere begyndt at give fysiurgisk massage (friktion, petrissage, tapotement, effleurage) langs meridianerne for at opnå en bedre muskeltonus (muskelspænding), hos Stevns akupunktur, benytter jeg forskellige massage tekniker i forløbet.

Der findes mange forskellige teorier om hvordan man skal gøre. Nogle mener at man skal massere op mod hjertet, så afiltet blod og affaldsstoffer kan pumpes til lungerne og de andre udrensningsorganer. Andre mener at man altid skal arbejde med energibanen i tilfælde af mangel på energi i kroppen. Andre mener igen at man også skal arbejde mod energiens bane for at sprede energien hvis diagnosen er "overenergi" et sted i kroppen.

Her hos Stevns Akupunktur  følger jeg energibanerne, da jeg benytter min viden fra akupunkturen, og i hvilke rækkefølge nåle skal sættes.

Reelt er der 2 optioner i forhold til meridian massage hos Stevns Akupunktur, enten gives det som en del af akupunktur behandling, og her vil der blive masseret på 1 til 2 meridianer.
Eller
Som en enkelstående behandling, hvor alle 12 meridianer masseres, dette tager imellem 60 og 90 minutter (afhængig af problem områder) man skal forvente at efter en fuld meridian massage vil man være ekstrem træt og må forvente at gå tidligt i seng den aften.