Hvad er Meridian baner

2021-06-09

Meridianbaner er energibaner der løber inde i kroppen, meridianbaner bliver brugt i kinesisk medicin og herunder akupunktur, kineserne har kendt og arbejdet med meridianbaner i mere end 5000 år, meridianbanerne bliver brugt til forebyggelse og behandling af sygdomme.

Meridianbaner, er ifølge kineserne energibaner der fordeler kroppens energi via 14 sammenhængende meridianbaner, på meridianbanerne findes "akupunkturpunkter", årsagen til " " er at punkterne ikke kun benyttes i akupunktur, men i en række af gamle kinesiske behandlingsformer, punkterne påvirker nervebanerne og centralnervesystemet, (grundet denne påvirkning vil mange der dyrker kampkunst kende en del af punkterne som smertepunkter,) på den måde er alle meridianbaner forbundet med hinanden, hver enkelt meridianbane er tilknyttet et organ, som den forsyner med energi, på den måde forsynes alt væv, muskler, celler, skelet, immunforsvar, kredsløb, fordøjelsessystem, nervesystem med energi fra meridianbane systemet.

Ofte er symptomer og sygdomme et resultat af ubalancer i energien - nogle vil addog hævde at det gælder alle sygedomme.


Kinesiologi er en videreudvikling af den kinesiske akupunkturs principper, mennesket behandles ud fra det holistiske menneskesyn. Der tager udgangspunkt i at mennesket ses som en helhed, det hele menneske, hvor krop, kemi, følelser, tanker, sjælen og energi gensidigt påvirker hinanden - Hos Stevns Akupunktur ses alle som et helt menneske.

Qi er en energi der aktiveres af en spænding mellem 2 modsat-rettede kræfter, Yin og Yang.
Yin-meridianer løber altid opad fra jord mod himmel, yin løber på indersiden af kroppen. Yin er tilknyttet et fast organ, det er lunger, milt, hjerte, nyre, lever og cirkulations-sex.
Yang-meridianer løber altid nedad fra himlen mod jorden, yang løber på armenes eller benenes yderside og er tilknyttet et hult organ, det er tyndtarm, tyktarm, mave, blære, galdeblære og tredobbelt varmer.
Yin/yang indeholder 5 tilstande, som er nuancer af det som yin og yang repræsentere, de 5 elementer Ild, Jord, Metal, Vand og Træ. Årsag til sygdom diagnosticeres gennem loven om de 5 elementer.
Meridianbaner kan blive blokeret det kan være på grund af stress, depression, angst, sorg, fastlåste følelser eller andet.
Når meridianbanerne er blokeret, betyder det, at det tilhørende organ ikke får energi nok, hvilket medfører at organet ikke kan udfører sin opgave optimalt, og det kan give ømme muskler, træthed, hævede led eller andre symptomer og sygdomme.
Meridianbane energien er livsvigtig, når energien flyder frit er kroppen i balance og det giver øget energi og overskud.